Operațiuni la termen (Hedging)

Acoperirea împotriva riscului valutar

Acestea pot fi sistematizate in tehnici interne sau contractuale si tehnici externe sau extracontractuale. Tehnici contractuale de acoperire a riscului valutar Tehnicile contractuale de acoperire a riscului valutar au in vedere ansamblul de clauze pe care partile le pot include in contractul de import - export. Aceste clauze au in vedere pretul contractului si maniera sa de calculare in functie de valuta sau valutele in care acesta este denominat. In utilizarea tehnicilor de acoperire interna este de dorit sa se aiba in vedere: - utilizarea lor selectiva si diferentiata - in timp ce includerea in pret a unei marje asiguratorii poate fi utilizata fara rezerve, clauzele valutare pot fi utilizate numai in anumite situatii; - utilizarea lor sa nu limiteze castigul, ci din contra, sa-l consolideze sau sa-l sporeasca; - utilizarea lor sa se faca concertat, respectiv folosirea unei tehnici nu exclude utilizarea alteia, mai mult decat atat, intre tehnicile de acoperire contractuale si extracontractuale exista o stransa interdependenta; - utilizarea lor sa fie subordonata obiectivelor financiar-valutare ale firmei, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

cel mai bun software de sistem de tranzacționare cu acțiuni opțiuni binare fără probleme

Clauza aur Clauza aur imbraca doua forme: clauza valoare-aur gold-value clausecare se utilizeaza in cazul in care pretul contractual este exprimat intr-o valuta iar aurul este luat ca etalon al valorii acestei valute, si clauza moneda-aur gold-coin clauseprin care pretul este exprimat direct in aur si urmeaza a fi platit in moneda de aur. Ne vom ocupa numai de prima clauza mentionata, pe care o vom denumi clauza aur, deoarece numai ea urmeaza, de fapt, mecanismul clauzelor de mentinere a valorii contractului.

Metode de prevenire sau atenuare a riscurilor valutare in contractele de import si export

Conform acestei clauze, pretul contractual, exprimat intr-o valuta care are o paritate oficiala in aur la momentul incheierii contractului, se va modifica in mod corespunzator daca aceasta paritate va creste sau va scade pana la data platii pretului. De exemplu, in mai multe contracte care au facut obiect de litigiu in arbitrajul comercial international, partile au prevazut ca pretul marfii a fost stabilit in dolari SUA, avandu-se in vedere ca la data incheierii contractului, paritatea oficiala in aur a unui dolar era de x mg.

In continuare ele au stipulat ca, daca pana la momentul platii acest continut in aur al dolarului se va modifica, pretul se va rectifica in mod corespunzator, astfel incat echivalentul in aur al pretului sa ramana neschimbat. Rectificarea pretului are loc invers proportional cu modificarea paritatii in aur a valutei de plata, in sensul ca din pret se va scadea deduce procentul de crestere a valorii in aur a monedei procentul de revalorizare si se va adauga procentul de devalorizare [1].

Asadar, interesul pentru includerea in contract a clauzei aur il are debitorul, pentru acoperirea riscului de revalorizare si creditorul, pentru cel de devalorizare a monedei de plata. In majoritatea cazurilor, partile stabilesc ca mecanismul clauzei aur va functiona in mod automat, din momentul cand a avut loc schimbarea valorii monedei de plata; uneori, ele prevad insa ca rectificarea pretului originar se va face numai printr-un nou acord prin negocieri.

Conditia esentiala pentru a functiona clauza aur este ca valuta de plata sa fie exprimata in aur, in principiu printr-o paritate oficiala. Aceasta conditie a fost indeplinita in perioada antebelica cand aurul a jucat rolul de etalon monetar, cat si dupa cel de-al doilea razboi mondial, atata timp cat a functionat sistemul monetar international instituit prin Acordurile de la Bretton Woods dinunul dintre principiile sale fundamentale fiind cel al paritatilor fixe in aur ale monedelor statelor membre ale Fondului Monetar International Implicit, monedele respective aveau un curs fix unele fata de celalalte, iar aurul, care juca rolul de etalon al monedelor respective alaturi de dolarul SUAera scos din categoria marfurilor supuse legii cererii si ofertei, fixandu-i-se un pret invariabil.

Fixarea paritatii in aur, ca si devalorizarea monedelor erau dispuse prin acte oficiale ale autoritatilor monetare competente ale statelor acoperirea împotriva riscului valutar cauza, asa incat clauza aur putea functiona pe baza unei formule matematice.

Operațiuni la termen (HEDGING) - AKCENTA CZ

Suspendarea convertibilitatii in aur a dolarului SUA si, mai ales, renuntarea oficiala la functiile monetare ale aurului incand aurul a incetat sa mai fie etalon de valoare pentru monedele nationale, devenind o simpla marfa, supusa legilor pietii, a facut ca aceasta clauza, in forma ei “clasica” sa-si piarda utilitatea, ea disparand practic din categoria modalitatilor de mentinere a echilibrului contractual.

In prezent, clauza aur ar putea fi folosita intr-o forma noua, prin legarea pretului contractual de pretul aurului pe piata libera, dar aceasta clauza asigura numai o aparare partiala impotriva riscului valutar deoareca pretul aurului cunoaste importante fluctuatii. Clauza aur acoperirea împotriva riscului valutar subinteleasa in unele contracte de transport international, mai ales pentru calcularea limitei maxime a despagubirilor datorate de transportator caraus pentru daune rezultate din pierderea sau avarierea marfurilor.

Temeiul juridic al acestei clauze il constituie conventiile internationale care reglementeaza respectivele contracte, incheiate in timpul cat aurul a jucat rolul de principal etalon monetar, si anume intre cele doua razboaie mondiale si in perioada postbelica, pana la inceputul anilor ’ Incepand cu a doua jumatate a deceniului opt, dupa ce aurul a pierdut acest rol, prin protocoale de modificare a vechilor conventii, precum si prin conventii noi, care le-au inlocuit pe cele preexistente in materie, sfera de aplicare a clauzei aur a fost insa sensibil limitata, ea pastrandu-si numai o pozitie subsidiara, de aplicare practica foarte redusa, locul aurului ca etalon monetar fiind luat de DST.

Clauzele valutare Aspecte generale Clauza valutara presupune dreptul exportatorului de a solicita corectarea pretului contractual stabilit de la data incheierii contractului in functie de modificarea cursului valutar al monedei de evaluare de plata fata de o alta moneda-etalon, fata de un cos de valute, sau fata de o moneda internationala in momentul platii Clauzele valutare sunt desemnate in literatura de specialitate si prin denumirea de clauze de consolidare valutara.

Ele se caracterizeaza prin faptul ca partile stabilesc doua categorii de monede, una de plata si una sau mai multe de referinta de calcul, de cont. Clauzele valutare sunt de trei feluri: monovalutare, multi pluri valutare bazate pe un cos valutar stabilit de parti si multi pluri valutare bazate pe un cos valutar unitate de cont institutionalizat a 1.

Clauzele monovalutare Clauzele monovalutare se prezinta, sub doua forme, si anume [6] a intr-o prima forma, cea mai frecventa acoperirea împotriva riscului valutar practica, clauza presupune indicarea de catre parti a unei monede de cont si a uneia de plata.

Solutii de acoperire a riscului valutar

Moneda de cont, considerata mai stabila, este cea in care se exprima pretul, cea in care se masoara valoarea prestatiei pecuniare pe care debitorul o datoreaza creditorului. Ea constituie etalon pentru stabilirea cantitatii de moneda de plata necesara pentru stingerea datoriei. Totodata, moneda de cont constituie instrumentul monetar in care se deruleaza operatiunile comerciale intre parti. Moneda de plata, prin ipoteza mai putin stabila mai fluctuantaeste cea care indica natura semnelor monetare in care se efectueaza plata.

In acest caz, clauza monovalutara ia forma unei clauze de indexare valutara Prin clauza monovalutara partile arata ca pretul a fost stabilit avandu-se in vedere un anumit curs de schimb intre cele acoperirea împotriva riscului valutar monede la data incheierii contractului si precizeaza ca, daca la momentul platii sau la alt moment stabilit de eleacest curs se va schimba, pretul contractual se va recalcula in mod corespunzator.

Daca pana la data platii moneda de plata s-a devalorizat cu un anumit procent, pretul va creste cu acel procent si invers. La pretul contractual se adauga procentul de scadere, respectiv din acest pret se deduce scade procentul de crestere a monedei de plata.

Pretul se va modifica invers proportional cu variatiile monedei de plata fata de cea de calcul considerata prin ipoteza o moneda stabila Ca urmare a actiunii clauzei monovalutare, variatiile de curs ale monedei de plata nu afecteaza valoarea reala a prestatiei pecuniare primite de creditor, deoarece debitorul va deconta, in toate cazurile cantitatea de unitati monetare care corespunde sumei exprimate in moneda de cont.

Astfel, riscul valutar este eliminat, pastrandu-se raportul marfa pret stabilit de parti la incheierea contractului. Cursul de schimb avut in vedere la recalcularea pretului este de regula, cel oficial, din tara de sediu a debitorului, dat de banca care il deserveste in momentul platii efective.

Printr-o clauza expresa partile pot insa adopta drept curs de referinta cel dintr-un alt loc sau acoperirea împotriva riscului valutar la o alta data decat cele uzuale de exemplu, de la sediul creditorului la momentul scadentei, etc.

Clauza monovalutara actioneaza automat dar nimic nu impiedica partile sa prevada in contract ca recalcularea pretului se va putea face numai prin negocieri. In anumite situatii, pentru cazul in care sunt exprimate preturile din contractele comerciale internationale incheiate intre subiecte de drept din doua state, procentul de recalculare a acestor preturi este stabilit prin acorduri interguvernamentale intre statele respective, prevederile lor fiind obligatorii pentru partile contractante, daca respectivele acorduri nu prevad explicit altfel.

Conditia esentiala pentru ca o clauza monovalutara sa aiba eficienta, ca modalitate de mentinere a valorii contractului, este ca moneda de calcul sa fie stabila.

Account Options

In conditiile de instabilitate generate de flotarea generalizata a cursurilor de schimb ale principalelor monede occidentale, clauza monovalutara a devenit riscanta, daca nu chiar ineficienta, astazi manifestandu-se tendinta de reducere relativa a sferei de aplicare in cadrul relatiilor contractuale internationale. Clauza valutara simpla constituie o modalitate de aparare impotriva riscurilor acoperirea împotriva riscului valutar, utilizata de obicei in tranzactiile in care partenerii au un interes fata de doua valute.

Prin aceasta clauza, moneda stabilita prin contract este 'legata' de o alta valuta denumita valuta clauzei sau valuta etalon, printr-un raport stabilit in momentul contractarii. Alegerea valutei etalon poate avea in vedere mai multe criterii: poate fi aleasa, fiind considerata mai stabila, devenind astfel element de referinta sau potrivit interesului celor doi parteneri, poate fi aleasa, deoarece vanzatorul doreste consolidarea fata de o valuta de care are nevoie in momentul lansarii, astfel software-ul pentru comercianți auto forex prin conversie sa efectueze o plata in alta valuta, sau cumparatorul are disponibila aceasta valuta ori isi calculeaza eficienta operatiunii fata de aceasta valuta etc.

Orice modificare peste o anumita limita de regula, precizata procentual in contract obliga pe platitor, debitor la recalcularea valorii contractului, astfel incat pe baza noului curs din momentul platii sa se plateasca o cantitate de 'valuta etalon' egala cu cea din momentul contractarii. Daca moneda de plata sufera o depreciere ii scade puterea de cumparare fata de valuta etalon, plata se va face proportional intr-o suma mai mare, dupa cum, daca s-a apreciat i-a crescut puterea de cumparare fata de valuta etalon.

Clauza multi pluri valutara bazata pe un cos valutar stabilit de parti Renuntarea la etalonul aur - dolar si fenomenele de instabilitate existente pe pietele valutare au determinat partile sa adopte o noua solutie contractuala de preintampinare a riscurilor in aceasta materie: raportarea cursului valutei de plata la media cursurilor catorva valute, pe care ele le stabilesc, adica la ceea ce se numeste un cos valutar”.

Clauza contractuala prin care se realizeaza aceasta solutie este cunoscuta, in literatura de specialitate, sub denumirea de clauza multivalutara bazata pe un cos valutar restrans, stabilit de parti. In cuprinsul acestei clauze, partile precizeaza ca pretul contractual exprimat printr-o anumita moneda de plataa fost stabilit luandu-se drept cursuri de referinta cele dintre moneda de plata si mai multe monede de regula, monede care formeaza cosul valutar la data incheierii contractului.

Recalcularea pretului va avea loc numai daca diferenta medie dintre cursurile de schimb din ziua platii si cele de referinta depaseste, in sens pozitiv sau negativ un anumit procent, pe care il fixeaza. Alegerea valutelor din cos este o problema de negociere intre parteneri ei retinand acele monede a caror fluctuatie este cat mai reprezentativa pentru domeniul respectiv de activitate comerciala, avand in vedere interesele lor economice.

In cursul clauzei multivalutare partile pot indica procedura de calcul a modificarilor cursului valutei de plata fata de valutele din cos precum si modul de operare a unor eventuale schimbari in structura cosului si in procedura de calcul pe parcursul executarii contractului. Clauza multivalutara prezinta avantajul de a asigura o mai mare stabilitate a valorii contractului, datorita compensarii care poate interveni intre tendintele de crestere a valorii valutei de plata fata de unele din valutele din cos si tendintele de scadere fata de alte valute cuprinse in cos.

Prezinta dezavantajul de a implica uneori negocieri mai dificile intre parti pentru convenirea valutelor din cos si a procedurii de calcul, iar punerea ei in aplicare, in momentul platii, poate provoca complicatii de ordin tehnic.

Clauza cosului valutar simplu: Caracteristic clauzei cosului valutar simplu este faptul ca moneda de contract, de plata, nu este 'legata' de o singura valuta, ci de un grup de valute. Raportat la un grup de valute are ca efect compensarea evolutiilor contradictorii ale valutelor ce compun cosul, reflectand totodata tendinta evolutiei cursurilor valutare mai real. Utilizarea acestei clauze se face dupa aceleasi principii ca si clauza valutara simpla: se precizeaza pentru toate valutele din 'cos' cursul fata valuta de contract in momentul contractarii, si limitele daca se doreste peste care este necesara recalcularea sumei de plata, in raport de cursurile inregistrate in momentul platilor.

Pornind de la considerentul ca valuta incasata in site-ul pentru gangsteri pentru a obține bani unui export poate servi la acoperirea unor importuri de provenienta diferita, valutelor din cos li se pot atribui diferite ponderi in mod proportional cu anumite criterii avute in vedere.

Clauza cosului valutar ponderat presupune atribuirea unei acoperirea împotriva riscului valutar diferite valutelor ce compun cosul valutar in functie de importanta valutei respective pe piata internationala, de ponderea detinuta in pasivul balantei de incasari si plati valutare a firmei sau chiar in ponderea volumului comertului exterior al tarii cu tarile respective marite proportional.

Apelul la clauza cosului de valute servicii de opțiuni binare permite o corelare mai aproape de necesitati a incasarilor si platilor valutare ale firmei. Clauza multi pluri valutara bazata pe un cos valutar unitate de cont institutionalizat a In acest caz valutele care fac parte din cos – ca si modalitatea de calcul a modificarilor de curs – acoperirea împotriva riscului valutar sunt stabilite de catre parti, ci de un organ specializat cu caracter international, formand o unitate de cont institutionalizata.

In practica internationala sunt utilizate mai multe asemenea unitati de cont, dintre care, in primul rand, cea a Fondului Monetar International – la care Romania este membra din [7] - si anume Drepturile Speciale de Tragere DST. DST este utilizata ca etalon monetar; instrument de rezerva; mijloc de plata pentru anumite operatiuni intre FMI si membrii sai; mijloc de procurare de monede nationale convertibile.

In cazurile in care DST este instrument de plata, pretul se exprima direct in DST, ceea ce insa se intampla foarte cele mai bune modalități de a face bani în paralel in practica. Si in acest caz partile prevad, de regula, ca recalcularea pretului va fi operata numai daca diferenta dintre cele doua cursuri – din ziua incheierii contractului si din cea a platii – depaseste pozitiv sau negativ un anumit procent fixat de ele.

SWAP - protecția monetară

In unele cazuri, in contracte se mentioneaza ca debitorul va plati la scadenta suma stabilita acoperirea împotriva riscului valutar incheierea contractului, recalcularea acesteia si regularizarea eventualelor diferente urmand a se face ulterior, la termenele si in conditiile prevazute de parti. DST sunt prevazute ca unitate de cont, in unele conventii internationale incheiate dupain materia contractelor de transport international de marfuri, mai ales pentru calcularea cuantumului maxim al despagubirilor datorate de transportator in caz de pierdere sau avariere a marfii care face obiectul transportului, aceasta unitate de cont poate fi folosita in statele membre ale Fondului Monetar International precum si cele care nu au aceasta calitate cu exceptia celor a caror legislatie nu permite acest lucru, in aceasta din urma situatie urmand a se utiliza unitatea monetara aur.

Clauza multivalutara bazata pe un cos valutar institutionalizat prezinta avantajul stabilitatii cosului valutar care constituie elementul de referinta, ca de altfel, si clauza multivalutara bazata pe un cos stabilit de parti.

Cu acoperirea împotriva riscului valutar acoperirea împotriva riscului valutar, aplicarea ei este relativ redusa in practica comerciala internationala inclusiv in cea a firmelor romanesti deoarece partile manifesta rezerva fata de o moneda de cont de referinta fara circulatie pe piata.

Clauza de optiune a locului de plata, varianta a clauzei monovalutare In unele cazuri, clauza monovalutara este dublata de o clauza prin care partile, care au stabilit pretul contractual intr-o moneda de calcul contprecizeaza ca acest pret va fi platit in unul sau altul din locurile de plata mentionate in contract locuri care prin ipoteza sunt in tari diferitela alegerea creditorului de reguladebitorul fiind obligat sa plateasca in moneda locala, intr-un cuantum calculat in functie de cursul de schimb al acestei monede de plata fata de moneda de cont, la data si locul platii.

Solutii de acoperire a riscului valutar Nevoi de business Protectie impotriva evolutiilor nefavorabile ale cursului valutar Companiile supuse riscului valutar au acces la solutii pentru minimizarea impactului negativ al fluctuatiilor adverse ale cursului de schimb asupra rezultatului companiei. Avantaje pentru companie Va protejati impotriva evolutiilor nefavorabile ale cursului valutar, in contextul incertitudinilor pietelor financiare. Conservarea marjelor comerciale Reduceti impactul valutar negativ asupra rezultatului financiar, pastrand competitivitatea companiei. Predictibilitatea fluxurilor financiare Eliminati riscurile financiare ce nu tin de activitatea de baza a companiei.

Optiunea locului de plata nu constituie o modalitate de evitare a riscului valutardeoarece nu modifica, prin ea insasi, valoarea prestatiei monetare, ci numai schimba locul – si deci moneda – de plata, scopul ei principal fiind acela de a asigura creditorului incasarea creantei in moneda de care are nevoie in momentul scadentei. Adaptarea pretului la schimbarile valutare nu intervine prin alegerea unuia sau altuia dintre locurile de plata, ci prin raportarea monedei de la locul ales al platii, oricare ar fi ea, la moneda de cont, motiv care ne determina sa consideram aceasta clauza ca o modalitate a clauzei monovalutare.

Alegerea monedei de contract Selectarea monedei de contract, respectiv valuta care urmeaza sa fie incasata sau in care se va efectua plata, are o importanta deosebita pentru realizarea in conditii eficiente a operatiunilor de comert exterior, utilizarea uneia sau alteia dintre valute influentand in final insasi valoarea tranzactiei.

Importanta monedei de contract acoperirea împotriva riscului valutar împotriva riscului valutar cu atat mai mare cu cat in ultimul deceniu, in relatiile comerciale internationale, clauzele valutare nu sunt acceptate intotdeauna, in marea majoritate a cazurilor, comerciantii oferind un pret care contine in calcule si o marja asiguratorie menita sa acopere riscul valutar. Indiferent insa daca contractul contine sau nu o clauza valutara, problema acoperirea împotriva riscului valutar monedei de contract are aceeasi importanta, ce deriva din faptul ca pozitia de importator este dezavantajata de plata intr-o valuta care se repreciaza, iar cea de exportator, de incasarea unei valute in proces de depreciere.

Pozitia de importator va solicita intotdeauna o moneda de plata “slaba”, iar cea de exportator, o moneda acoperirea împotriva riscului valutar incasat “tare”. Pornind de la premisa ca pozitia de exportator urmareste introducerea in contract a unei monede in proces de repreciere, iar pozitia de importator, a unei monede in proces de depreciere, in alegerea monedei de contract se pot avea in vedere mai multe criterii de selectare a acesteia a Un prim element este durata contractului, respectiv intervalul de timp in care se va efectua plata: la vedere, pe termen scurt sau pe termen lung.

Astfel, previziunile cursurilor valutare pe termen lung binary tilt opinii la baza o analiza a factorilor structurali care determina evolutia cursului valutar balanta de plati, inflatia.

Situatia evolutiei cursurilor valutare pe termen scurt nu este acoperirea împotriva riscului valutar. Valoarea acestor factori pentru previziunile evolutiei cursurilor valutare se diminueaza pe masura ce perioada pentru care se face estimarea este mai scurta.

Evolutia cursurilor pe termene scurte sau foarte scurte este puternic influentata de factori monetari, psihologici, politici, multi uneori obscuri si dificil de prevazut.

Pentru perioade tranzacționează folosind bitcoins sigur un an, cursul la termen publicat zilnic de centrele financiare poate fi un indicator de apreciere in perspectiva a cursului valutelor. Cursul la termen apare ca un indicator obiectiv al evolutiei in perspectiva a cursului pe termen scurt, interpretare ce nu trebuie absolutizata din mai multe considerente: autoritatile monetare pot influenta evolutia dobanzilor, rezultand efecte asupra cursului la termen factorii de conjunctura monetara internationala pot directiona in alt sens cursul valutar, etc.

Importatorii, forward! Sursa imagine Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă schiorii pentru a se bucura de adrenalina acestui sport în siguranță este să-și ajusteze viteza în funcție de abilitatea de a-și menține echilibrul, gestionând astfel riscul de a cădea sau a se răni. Similar, în business, pentru a avea controlul asupra profitului și a minimiza riscurile asociate tranzacționării în monedă străină, este necesar ca tranzacțiile cele mai însemnate să fie protejate împotriva volatilității valutare. Descrise într-un mod simplist, acestea funcționează exact ca o poliță de asigurare: atenuează riscul pierderii de bani în tranzacțiile făcute la termen în situațiile în care cursul de schimb are o evoluție nefavorabilă. Practic, pentru o tranzacție dată ce va fi decontată în viitor, se fixează o rată de schimb în baza unor analize și estimări financiare.

O valuta pe termen lung are de regula o anumita tendinta, dar pe aceasta traiectorie – de baza – evolutia sa pe termen scurt este sinusoidala. In contractele pe termen scurt, aceste evolutii, sinuoase fata de tendinta de baza a evolutiei valutei reprezinta o modalitate de acoperirea împotriva riscului valutar eficienta a momentului conjunctural mai ales la contractele sub un an, utilizandu-se si tehnici de arbitraj valutar b Analiza comparativa a evolutiei unei valute in raport cu alta sau cu un grup de alte valute.

urmărirea semnalelor comerciale cripto program de tranzacționare binar cu pilot automat

Acest aspect permite stabilirea mai exacta a riscului de preschimbare a acesteia in perspectiva, diminuand sau potentand castigul posibil. Astfel in timp ce o valuta s-a repreciat fata de alta, in raport cu o a treia s-a depreciat. In primul caz, moneda incasata acoperirea împotriva riscului valutar contribui la imbunatatirea prospectiva a structurii sau cea platita la diminuarea ponderii valutelor in depreciere etc.

In al doilea caz, sincronizarea platilor si incasarilor in aceeasi valuta diminueaza si chiar elimina riscul valutar daca au acelasi termen de executare a platilor si incasarilor.

Aceasta cu atat mai mult, cu cat multe tari a caror moneda este convertibila, in acelasi scop, prefera incheierea contractelor in propria lor moneda. Asadar, acest procedeu este posibil atunci cand exportatorul este puternic pe piata pentru a impune o anumita moneda considerata de el mai putin fluctuanta.

De asemenea, metoda are efecte favorabile pentru exportator atunci cand el realizeaza o prognozare corecta a evolutiei monedei acceptate ca etalon si mijloc de plata international. In cazul in care exportatorul nu acoperirea împotriva riscului valutar o pozitie solida pe piata, procesul alegerii monedei de evaluare de plata este utilizat de importator, el urmarind sa-si achite datoriile externe cu o moneda pe care o considera ca va fi in declin, efortul sau valoric de a acoperirea împotriva riscului valutar procura la momentul platii fiind astfel mult mai mic.

Aflat in aceasta postura, exportatorul va trebui sa foloseasca si alte procedee de aparare. Includerea in pret a unei marje asiguratorii Asa cum am precizat, nu intotdeauna partenerii accepta includerea unei clauze asiguratorii in contract, sau moneda in care urmeaza sa se faca plata nu este cea dorita. Astfel, din ce in ce mai acoperirea împotriva riscului valutar exportatori pe piata internationala practica sistemul includerii, in pretul de ofertare, a unei marje asiguratorii, prin care se are in vedere pozitia preturilor, inflatia si variatiile nedorite ale cursului valutar, in interdependenta lor.

In principiu, aceasta marja asiguratorie va fi cu atat mai mare, cu cat riscurile previzibile sunt mai mari si momentul incasarii mai indepartat. Totodata, orice pret de ofertare este de dorit sa cuprinda o marja asiguratorie, indiferent daca in contract sunt sau nu cuprinse clauze valutare ori daca se face apel si la alte modalitati de acoperire a riscului.

Utilizarea acestei tehnici de acoperire a riscului valutar este limitata in principal de doi factori - Pretul international – desi, teoretic, aceasta marja poate atinge valori foarte mari, marimea ei este limitata practic de nivelul uzual al pretului pe piata internationala pentru produsul respectiv, oferit in conditii de plata similare.

semnale de comerț cripto gratuit comerciant de acțiuni de învățare automată

Includerea marjei asiguratorii in pret trebuie sa raspunda la cel putin doua cerinte imbinate optim: pretul produsului sa ramana competitiv, iar marja acoperirea împotriva riscului valutar sa fie cat mai mare.

Pentru realizarea acestei corelatii este necesara existenta unui pret la producator scazut si cunoasterea riguroasa a pretului practicat pe piata internationala. Daca costurile de productie sunt mari, peste pretul international, introducerea unei marje asiguratorii, respectiv marirea pretului de ofertare peste cel international, pune sub semnul intrebarii reusita tranzactiei.

In cazul in care nu se cunosc suficient de bine preturile internationale uzuale, includerea marjei in mod necorespunzator are efecte directe negative. Astfel, admitand ca pretul de productie este scazut si se adauga o marja care din punct de vedere al exportatorului este acoperitoare, produsul se va vinde usor, fiind mai mic decat pretul international practicat; pe de o parte se inregistreaza o pierdere prin cat s-ar fi putut incasaiar pe de alta parte constituie dovada lipsei de experienta si pregatire a comerciantului.

Daca din dorinta de castig cat mai mare, prin includerea marjei, pretul de oferta depaseste cu mult pretul international efectele sunt de asemenea negative, in sensul ca un pret exagerat este dovada unui producator neeficient, iar acoperirea împotriva riscului valutar de pret solicitate ulterior in tranzactie si acceptate pretul de productie fiind scazut fac dovada unei solicitari neinspirate in procesul negocierii privind nivelul pretului.

Introducerea marjei de siguranta in pret se face diferentiat in functie de mai multe elemente cum ar fi: durata totala de fabricatie al produsului; valoarea produsului; momentul platii la livrare sau pe credit ; schema de plata adoptata.

Tehnic, includerea unor marje asiguratorii de pret presupune utilizarea unor limite de pret in functie de care sa se desfasoare negocierile intre parti. Sincronizarea incasarilor si platilor in aceeasi valuta Firmele care efectueaza atat operatiuni de export, cat si operatiuni de import pot limita riscul valutar prin compensarea platilor si incasarilor intr-o valuta determinata, riscul aparand doar pentru soldul operatiunilor efectuate in aceeasi moneda sau pentru intervalul de timp ce nu poate fi sincronizat intre plati si incasari.

Eficienta acestei metode creste cu atat mai mult cu cat cum să devină bun la broker de opțiuni binare poate restrange numarul de valute folosit pentru derularea operatiunilor de export-import; ideal ar fi ca momentele in care urmeaza a se face platile sa fie cat mai apropiate simultane chiar cu cele ale incasarilor in aceeasi valuta, iar sumele de valori cat mai apropiate.

Utilizarea acestei tehnici presupune o coordonare de ansamblu foarte riguroasa, obiectiv greu de obtinut integral in practica, din care cauza riscul valutar nu poate fi deplin eliminat prin aceasta metoda 1.

Nevoi de business

Anticipari si intarzieri in efectuarea platilor si incasarilor leads and lags Executarea unei tranzactii comerciale permite anumite operatiuni prin care sa se diminueze efectul riscului valutar. Este posibila manevrarea duratei de executie si a momentului depunerii documentelor, dar in limitele termenului prevazut prin contract, apeland la metoda “leads and lags” Aceasta este o modalitate tehnica usoara, constand pe de o parte din amanarea cat mai mult posibil a platii sumelor datorate acoperirea împotriva riscului valutariar pe de alta parte din incasarea cat mai curand posibil a sumelor cuvenite leadsintr-un proces de depreciere accentuata a valutelor.

Aceasta modalitate inlatura sau atenueaza pierderile provocate de depreciere. De exemplu: exportatorul din tara A, a exportat in tara B, unde are si unele datorii de platit. Detinand informatii potrivit carora moneda tarii B se va deprecia, el va determina pe importatorul din tara B sa achite marfa cat mai repede cu putinta, acordandu-i eventual chiar un rabat pentru rasplatirea efortului pe care il presupune o plata mai prompta.

Daca moneda este in apreciere, vor proceda invers; importatorul va achita in devans sau va deschide prompt acreditivul, in timp ce exportatorul are interesul de a amana cat mai mult posibil executarea expedierii pentru a beneficia de apreciere. Asadar, in cazul exporturilor aceasta tehnica presupune: a Amanarea intarzierea incasarii sumei atunci cand moneda de contract are tendinta de repreciere; b Grabirea anticiparea incasarii in cazul in care valuta de contract este in proces de depreciere.

In cazul importurilor, presupune a Amanarea intarzierea platii atunci cand valuta de contract acoperirea împotriva riscului valutar afla in proces de depreciere b Grabirea anticiparea platii acoperirea împotriva riscului valutar cand valuta de contract are tendinta de repreciere.

Posibilitatea utilizarii acestei metode este determinata de faptul ca, de regula, in contractele comerciale internationale termenele de livrare nu sunt stabilite pe zile, ci pe anumite perioade decada, luna, trimestru.

In cursul unui astfel de interval cursul valutar al monedei de plata sau de incasat poate evolua intr-un sens sau altul. Folosirea eficienta a acestei tehnici presupune, in primul rand, o colaborare stransa intre firmele exportatoare sau importatoare si banci. Astfel, in pozitia de exportator, acestea pot lua un ansamblu de masuri prin care sa se impulsioneze livrarile, sa se depuna in termen cat mai scurt si corect documentele spre plata la banca in cazul in care moneda de incasat manifesta tendinta de depreciere.

Sau, in cazul in care moneda de incasat se afla in proces de repreciere, livrarile pot fi amanate spre sfarsitul intervalului stabilit. Pozitia de importator, cu plata intr-o moneda cu tendinta de repreciere, in conditiile existentei unor comenzi ferme, poate determina o activare a ritmului importurilor, in limita in care posibiltatile financiare si de stocaj o permit.

Astfel de importuri care este bitcoin millionaire pro sunt justificate decat in cazul in care cheltuielile interne si efortul valutar facut pentru procurarea acestora nu depasesc pierderea din reprecierea valutei de contract. Din motive tehnice, comerciale, de productie, e de multe ori dificil de redus sau marit volumul exporturilor sau importurilor in functie de considerente de ordin valutar.

opțiuni binare pentru pilot automat cum se poate îmbogăți rapid

Acoperirea împotriva riscului valutar data fiind supletea acestei tehnici, sistemul anticiparilor si intarzierilor este des utilizat pe plan mondial. Derularea corecta si operativa a contractului Derularea corecta si operativa a contractului international de vanzare cumparare impune luarea in considerare a mai multor elemente: - pregatirea tranzactiei, prin culegerea din timp a tuturor informatiilor, formularea mai multor variante de negociere desfasurarea rapida a corespondentei comerciale e premergatoare incheierii tranzactiei etc.

Orice amanare in acest sens conduce in ultima instanta la intarzierea incasarii sumelor cu repercursiuni directe asupra cresterii riscului valutar si de pret. Tehnicile de acoperire interna prezentate releva - firmele trebuie sa promoveze o politica de acoperire selectiva potrivit previziunilor evolutiei cursului valutar.

Intotdeauna o acoperire selectiva e mai avantajoasa decat o acoperire neselectiva deoarece acoperirea uneori nu elimina numai pierderea dar si castigul. Propunerile de clauze sau alte modalitati de acoperire trebuie sa vina in intampinarea doleantelor partenerului, promovand insa interesele firmei.

Tehnici de acoperire nu sunt destinate acoperirii calitatilor, ci riscului valutar. Clauza marfa Se utilizeaza de regula in contractele de compensatie sau cele de 'buy-back', a caror plata urmeaza sa se faca diferat prin livrarea unor bunuri realizate cu echipamentele importate. Clauza marfa se bazeaza pe corelarea valorilor contractelor de import si de export.